[2023 W13][IM 70.3 2023] Tuần 15 – Giai đoạn cao điểm

Giáo án IM 70.3 hiện đã bước vào giai đoạn cao điểm với các bài tập siêu dài, siêu đuối. Hôm nào mình cũng nghe vợ càm ràm khi mở giáo án ra xem: “Chời ơi! Cái gì mà bắt đạp 2 tiếng 30 phút. Thi đấu có 1900m mà sao giờ bắt bơi 2500m,……

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *