[2023 W12][IM 70.3 2023] Tuần 14 – Lẩu thập cẩm cuối tuần

Chiến dịch IM 70.3 2023 của mình đã đi qua 14 tuần. Còn 6 tuần nữa sẽ đến ngày ra trận thi đấu. Kể từ Tuần 15, giáo án sẽ bước vào giai đoạn Peak Phase (Cao Điểm). Các bài tập bơi – đạp – chạy đều sẽ được nâng cao về thời gian lẫn…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *