[2023 W10][IM 70.3 2023] Tuần 12 – Thay đổi lịch tập

Dạo này blog Yêu Chạy Bộ chán vãi! Toàn là các bài tổng kết tuần của ông chủ blog. Chẳng có bài review sản phẩm hay kí sự đi race gì cả! Mọi người thông cảm! Dạo này mình lo cắm đầu học tiếng Nhật nên quỹ thời gian rãnh cho việc viết bài chém…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *