[2023 W09][IM 70.3 2023] Tuần 11 – Lập kỉ lục bơi lầy nhất 4.4km, về quê Quảng Ngãi nghỉ ngơi

Chương trình tập luyện trong tuần vừa rồi của mình đã bị bể bài vì 2 lý do: bài bơi dài quá dã man và về quê ăn đám giỗ. Bơi dài 4.4 km Kỉ lục bơi dài nhất trước đây của mình là 4 km, trong 1 buổi bơi chiều thứ bảy hồi tháng…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *