[2023 W06][IM 70.3 2023] Tuần 8 – Tăng đô bơi, tham gia HCMC Midnight Marathon

Sau 2 tuần chăm chỉ tập luyện, mình đã phục hồi lại phong độ như hồi trước khi đi Nhật. Thông số Fitness đã quay đầu tăng lên 49, gần sát mốc 51 hồi trước Tết. Vậy là có thể tự tin thể lực để chiến đấu theo đúng cường độ của giáo án. Tăng…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *