[2022 W52] [IM 70.3 2023] Tuần 2 – Giáo án tăng đô, dùng thử Skratch Labs

Sau tuần đầu tiên cho khởi động nhẹ nhàng, qua đến tuần thứ 2, giáo án đã bắt đầu tăng đô. Cảm giác ê ẩm, đau nhức toàn thân gần như luôn luôn hiện hữu. Vừa mới cảm thấy đỡ đỡ tí xíu là phải cày tiếp, lại phê tiếp! Bảng thống kê hoạt động…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *