[2022 W51] [IM 70.3 2023] Tuần 1 – Khởi động suôn sẻ

Tuần khởi động của chiến dịch IM 70.3 2023 của mình đã diễn ra suôn sẻ. Lần này mình bắt đầu từ tuần 1 của giáo án, khối lượng bài tập còn nhẹ nhàng nên cơ thể thích nghi được ngay, chưa bị đau nhức hay ê ẩm gì cả. Lịch trình tập luyện tuần…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *