Tổng kết tuần W46 – Đăng ký giải chạy cuối năm, đá banh chuột rút

Tuần qua mình tập luyện khá nhẹ nhàng, chuẩn bị tâm lý sắp bước vào giáo án tập luyện mới cho mùa chạy cuối năm với hai giải Half-Marathon 21K liên tiếp trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021. Đăng ký giải chạy Sau nhiều tháng tập dưỡng sinh, mình đã quyết tâm tập luyện nghiêm …

Bài viết Tổng kết tuần W46 – Đăng ký giải chạy cuối năm, đá banh chuột rút bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *