Nhật ký 14 ngày ăn nằm cùng Zwift, nghiêm túc chấp hành cách ly xã hội

Dạo này blog Yêu Chạy Bộ toàn viết bài về Zwift và đạp xe, chẳng viết gì về chạy bộ. Mọi người thông cảm giúp nha! Đang mua đại dịch phải nằm nhà cách ly xã hội, không được chạy bộ, chỉ biết đạp Zwift giải khuây nên dĩ nhiên phải viết về Zwift rồi. […]

Bài viết Nhật ký 14 ngày ăn nằm cùng Zwift, nghiêm túc chấp hành cách ly xã hội bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *