[Mùa chạy 2019] Tuần 5 – Cảm sốt liệt giường, cuối tuần gỡ gạc

Thứ hai là ngày yêu thích của mình. Vì thứ hai là ngày hồi phục (Recovery Day): chẳng phải tập tành gì cả, ăn ngủ cả ngày. Như thường lệ, tối thứ hai là lúc ngồi viết blog tổng kết hoạt động trong tuần trước đó. Tuần 5 vừa qua là một ác mộng thực […]

Bài viết [Mùa chạy 2019] Tuần 5 – Cảm sốt liệt giường, cuối tuần gỡ gạc bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *