[Mùa chạy 2019] Tuần 3 – Về quê sợ chó, lên phố sợ bụi

Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, giáo án đang trôi về những ngày cuối. Chỉ còn 2 tuần nữa phải ra trận. Mình đang cảm thấy khá lo lắng khi phải đối mặt với thử thách Road 42km lần thứ hai trong đời. Tuần 3 vừa qua tập tành lại bết bát bởi 2 […]

Bài viết [Mùa chạy 2019] Tuần 3 – Về quê sợ chó, lên phố sợ bụi bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *