[Mùa chạy 2019] Tuần 13 – Nghiêm túc tuần khai giảng

Thời điểm này những năm trước (2017 và 2018) mình đang trong giai đoạn giảm tải Tapering sẵn sàng cho Vietnam Mountain Marathon. Còn năm nay do tạm nghỉ chơi VMM, mấy tháng qua toàn lo ăn chơi nhảy múa. Bây giờ mới ngồi viết kí sự tổng kết tuần đầu tiên tập luyện cho […]

Bài viết [Mùa chạy 2019] Tuần 13 – Nghiêm túc tuần khai giảng bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *