[Mùa chạy 2019] Tuần 12 – Chạy trong ô nhiễm khói bụi

Tuần thứ hai trong gián án 42K diễn ra trong tình cảnh ô nhiễm khói bụi tăng cao ở mức báo động. Ra đường thì phải chịu hít bụi bẩn, nằm nhà cả tuần cũng không được. Khó xử ghê gớm! Giáo án tuần 12 chú trọng vào việc tăng sức bền qua các bài […]

Bài viết [Mùa chạy 2019] Tuần 12 – Chạy trong ô nhiễm khói bụi bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *