[Mùa chạy 2019] Tuần 11 – Tăng tốc độ & chạy dài 21K cuối tuần

Bài tổng kết lần này ra lò chậm hơn dự kiến do ngày đầu tuần mình bận sấp mặt với hàng hóa bên shop YCB. Đến hôm nay thứ ba mới rãnh ngồi viết nhanh vài dòng chia sẻ lại tổng kết Tuần 11 của giáo án 42K mùa chạy 2019. Giáo án tuần 11 […]

Bài viết [Mùa chạy 2019] Tuần 11 – Tăng tốc độ & chạy dài 21K cuối tuần bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *