[Mùa chạy 2019] Tuần 10 – Chạy dài 25K, đạp 60K thử bánh xe mới

Bài tổng kết tuần này đánh dấu vừa tròn 1 tháng mình bước chân vào giáo án 42K mùa chạy 2019. Có đôi chút xao nhãng lúc giữa tuần do ham nhậu bỏ bài, nhưng cuối tuần đã gỡ gạc lại được với 1 buổi chạy dài sáng thứ bảy và một buổi đạp dài […]

Bài viết [Mùa chạy 2019] Tuần 10 – Chạy dài 25K, đạp 60K thử bánh xe mới bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *