Khởi động chiến dịch mới: IRONMAN 70.3 Vietnam 2023

World Cup 2022 đã kết thúc. Messi đã được nâng cup. Chuỗi ngày ăn chơi, xả hơi của mình cũng cần phải kết thúc để quay lại guồng tập luyện quen thuộc. Anh em đối thủ đang lén lút tập luyện kinh lắm! Mình cứ chây lười mãi thế này thì phong độ sẽ tụt…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *