[IM 70.3 2021] Tuần 19 – IRONMAN 70.3 Vietnam lại toang, bể kèo tập 3!

Bài viết [Tổng kết tuần 19] này giờ chỉ mang tính thủ tục vì giải IRONMAN 70.3 Vietnam 2021 đã bị toang. Thêm một lần nữa mình bị hớ với chiến dịch tập luyện cho IRONMAN 70.3. Lần này là bể kèo tập 3: Năm 2020 – Đợt 1: bắt đầu từ Tuần 6 → Bể kèo lần …

Bài viết [IM 70.3 2021] Tuần 19 – IRONMAN 70.3 Vietnam lại toang, bể kèo tập 3! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *