[IM 70.3 2020] Tuần 8 & 9 – Silk vẫn nghỉ học, Quinn nhập viện, ba bể bài

Tuần vừa rồi có biến cố khiến mình không có thời gian viết bài tổng kết tuần 8. Do đó bài viết lần này sẽ gộp lại tổng kết tập luyện của 2 tuần 8 & 9 chung luôn. Quinn sốt nhập viện Trong khi cuộc chiến chống #Cononha (Con ở nhà) vẫn đang tiếp […]

Bài viết [IM 70.3 2020] Tuần 8 & 9 – Silk vẫn nghỉ học, Quinn nhập viện, ba bể bài bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *