[IM 70.3 2020] Tuần 16 – IRONMAN 70.3 Vietnam huỷ, bể kèo tập 2

COVID-19 đã quay trở lại hoành hoành được 2 tuần. Các giải thi đấu trong tháng 8 và 9 đang lần lượt rơi rụng dần. Cùng với đó là tinh thần tập luyện của mọi người cũng bị ảnh hưởng theo, trong đó có mình. IRONMAN 70.3 Vietnam 2020 huỷ! Sau khi Tri-Factor VN 2020 […]

Bài viết [IM 70.3 2020] Tuần 16 – IRONMAN 70.3 Vietnam huỷ, bể kèo tập 2 bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *