[IM 70.3 2020] Tuần 12 – Ứng phó với đại dịch

Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt chỉ trong 7 ngày qua. Covid-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu theo thông cáo WHO ngày 11/03/2020Châu Âu / Mỹ toang vì số ca bệnh đang tăng chóng mặt.Thêm 2 giải đấu bị hoãn: Vietnam Jungle Marathon 2020 và Tri-Factor Vietnam 2020. Xem chi tiết Việc […]

Bài viết [IM 70.3 2020] Tuần 12 – Ứng phó với đại dịch bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *