[IM 70.3 2020] Tuần 12 – Massage giữa tuần, sắm giày mới, luyện Brick trong nhà

Tuần 12 đã hoàn thành xong. Hôm nay Thứ hai là ngày nghỉ dưỡng nên mình tiếp tục ngồi chia sẻ vài dòng kí sự tập luyện tuần vừa qua. Tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sự hoài nghi về khả năng giải IRONMAN 70.3 Vietnam […]

Bài viết [IM 70.3 2020] Tuần 12 – Massage giữa tuần, sắm giày mới, luyện Brick trong nhà bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *