IM 70.3 2019 – [Tuần 19] Giảm tải, học thay lốp xe, gửi xe đạp

Hành trình tập luyện cho IM 70.3 2019 của mình đang tiến gần đến hồi kết. Đây có lẽ sẽ là bài tổng kết tuần cuối cùng của mình trước khi hành quân ra Đà Nẵng vào thứ sáu, sẵn sàng chiến đấu sáng chủ nhật. Tuần 19 vừa qua rơi ngay đúng vào đợt […]

Bài viết IM 70.3 2019 – [Tuần 19] Giảm tải, học thay lốp xe, gửi xe đạp bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *