IM 70.3 2019 – [Tuần 17] Lắp tay nghỉ Aerobar, đạp dài ở SHTP

Games of Thrones S08E02 đang chờ. Mẹ Rồng đang chờ. Phải tranh thủ viết tổng kết tuần 17 nhanh nhanh để tiếp tục chiến đấu tập 2 của Games of Thrones, phần 8. Tuần qua mình tiếp tục tranh thủ luyện nắng, luyện gió để làm quen với điều kiện thi đấu ở IRONMAN Đà […]

Bài viết IM 70.3 2019 – [Tuần 17] Lắp tay nghỉ Aerobar, đạp dài ở SHTP bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *