IM 70.3 2019 – [Tuần 10] Tập đúng bài, sắm giày mới, chơi xếp gạch

Sau khi phát hiện ra cả tháng đầu tiên mình bị sót mất 1 buổi chạy chiều chủ nhật, tuần này mình đã nhét thêm được 1 buổi chạy vào lịch trình tập luyện. Mình đang ngồi viết bài tổng kết này sau khi hoàn thành buổi chạy ngắn RFR3 (30 phút), đánh dấu tuần […]

Bài viết IM 70.3 2019 – [Tuần 10] Tập đúng bài, sắm giày mới, chơi xếp gạch bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *