[2024 W21-22-23-24] Ổn định nhà cửa, dựng pain-cave mới, chuẩn bị về nước

Hellooooo! Xin chào mọi người! Hơn 1 tháng rồi mình mới có thời gian quay lại trở lại blog để chia sẻ tiếp về quá trình tập luyện và ổn định cuộc sống ở miền đất mới: Nhật Bản! Lần này làm luôn 1 bài tổng kết 4 tuần liên tiếp W21-22-23-24 luôn. Thoáng chốc…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *