[2024 W05] Dọn nhà đón Tết, thử nghiệm ứng dụng đạp xe MyWhoosh

Hello mọi người, Mình đang ngồi viết bài tổng kết tuần này tại Bangkok, với cái bụng no căng với Pad Thái, Tom Yum và xôi xoài. Bên cạnh là 1 lon bia LEO mát lạnh, vừa nhâm nhi vừa viết blog. Dọn nhà đón Tết Tuần này cả nhà mình đi chơi Bangkok nên…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *