[2023 W50][21K 2024] Tuần 2 – Tăng cường độ lẫn cự ly

Sau tuần 1 khởi động nhẹ nhàng, tuần 2 vừa rồi mình bắt đầu tăng cường độ để cơ thể làm quen trở lại với việc chạy pace 5:00 – 5:30. Nhờ vậy, khi vào race mới đu bám theo được mấy nhóm Pacer dẫn tốc. Mấy tháng trước đó mình toàn chạy pace siêu…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *