[2023 W47-48] Trúng gió cảm cúm cả tuần, đi thi tiếng Nhật N3

Hai tuần vừa rồi là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn của mình. Tuần đầu phải lo đối phó với trúng gió, rồi đến cảm cúm phải nằm bẹp dí trên giường 3 ngày liên tục mới hồi phục. Qua đến tuầ sau phải lo ôn luyện để đi thi bằng Nhật ngữ JLPT…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *