[2023 W45-46] Brick cuối tuần ở SHTP, lên Đà Lạt trốn nóng, ưu đãi Black Friday

Lịch ra bài trên blog dạo này vốn đã chậm, tuần này lại còn trễ hơn. Từ đầu tuần đến giờ mình bị cảm lạnh, trúng gió, nằm liệt giường. Đến hôm nay mới hồi phục phần nào để tiếp tục sứ mạng chém gió trên blog. Hai tuần vừa qua có nhiều hoạt động…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *