[2023 W33][PTO Asia 2023] Tuần 6 – Khép lại chiến dịch thành công mỹ mãn

Chiến dịch PTO Asia Open 2023 của mình đã khép lại thành công mỹ mãn với trải nghiệm tuyệt vời cuối tuần vừa qua ở Singapore. Thông tin vui chơi, ăn chơi chi tiết ở Singpoare hẹn sẽ được chia sẻ sau trong loạt bài viết kí sự. Còn hôm nay chỉ là tổng kết…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *