[2023 W31][PTO Asia 2023] Tuần 4 – Chơi hè, bơi dạo ở Bình Định

Ngày thi đấu PTO Asia Open 2023 đang đến rất gần. Hôm này là đã là 09/08, chỉ còn 11 ngày nữa sẽ ra trận chiến đấu ở Marina Bay, Singapore. Tập tành chưa kịp ra hồn gì thì giờ đã đến giai đoạn tapering giảm tải rồi. Thật ra thì mình chẳng cần giảm…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *