[2023 W30][PTO Asia 2023] Tuần 3 – Đổi chỗ bơi, trải nghiệm đường đua PTO Asia Open

Tuần thứ ba của chiến dịch PTO Asia 2023 đã xong. Trước mắt còn 3 tuần nữa để chuẩn bị gấp rút cho ngày ra trận – 20/08/2023. Tuần vừa rồi mình bị lủng mất buổi tập ngày thứ bảy do hôm đó là đám cưới của em gái vợ. Cả ngày bận rộn lo…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *