[2023 W22] Tập nhẹ nhàng hồi phục, chơi hè ở Movenpick Phan Thiết

Tuần vừa rồi mình chăm chỉ tập luyện nhẹ nhàng, kết hợp nghỉ ngơi và ghé Maple Healthcare để nắn chỉnh. Nhờ vậy mà cái lưng đau đã hồi phục hơn 90%, không còn cảm giác đau nhức khó chịu nữa. Tập nhẹ nhàng hồi phục Mình tiếp tục duy trì nhịp độ tập dưỡng…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *