[2023 W19-20] Hồi phục sau IRONMAN 70.3 VN 2023

Hai tuần vừa rồi được mình dành trọn cho việc nghỉ ngơi hồi phục hậu IRONMAN 70.3, nên đến giờ mới cố gắng ngồi vào bàn viết blog tổng kết W19-20/2023. Hồi phục sau IRONMAN 70.3 Tuần đầu tiên sau mỗi cuộc đua luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Thân thể rã rời,…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *