[2022 W9] [IM 70.3 2022] Tuần 11 – COVID-19 tấn công!

Điều mình lo lắng nhất đã đến: COVID-19 đã xâm nhập vào gia đình. Đã có thành viên bị “2 vạch”. Mọi hoạt động trong nhà ngay lập tức được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho những thành viên còn lại. Silk bị sốt và “2 vạch” Từ đầu tuần trước, lớp Silk …

Bài viết [2022 W9] [IM 70.3 2022] Tuần 11 – COVID-19 tấn công! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *