[2022 W8] [IM 70.3 2022] Tuần 10 – Làm quen nhịp độ

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng, rối ren quá! F0 bao vây tứ phía, chẳng biết bao giờ đến phiên nhà mình bị “2 vạch”. Lịch đến trường của hai đứa nhóc nhà mình bữa giờ liên tục bị xáo trộn, tuỳ theo tình hình F0 tại lớp: Silk vừa mới đi học …

Bài viết [2022 W8] [IM 70.3 2022] Tuần 10 – Làm quen nhịp độ bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *