[2022 W43] [5150 PQ 2022] Tuần 13 – Đau cơ bể bài, làm quen đường đua, ra mắt áo mới

Đến hẹn lại lên, hôm nay thứ ba là ngày mình ngồi viết bài tổng kết tuần. Hiện tại số thứ tự bài viết đã nhảy lên W43 của năm 2022, còn 9 tuần nữa sẽ hết năm. Còn với chiến dịch 5150 PQ 2022, mình đã hoàn thành bài tập của Tuần 13. Còn…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *