[2022 W40] [5150 PQ 2022] Tuần 10 – Tập luyện sung sức, xem IRONMAN World Championship 2022

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch 5150 PQ hồi đầu tháng 9, tuần vừa qua mới là tuần đầu tiên mình cảm thấy sung sức 100% để chiến đấu với khối lượng bài tập của giáo án. Còn khoảng thời gian trước đó, mình chỉ toàn tập nhẹ duy trì, nhằm mục đích dưỡng…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *