[2022 W29] [21K hè 2022] Tuần 6 – Chạy đều chân, chốt lịch nghỉ dưỡng ở Bali

Tính đến tuần W29/2022 vừa qua, mình đã vượt qua hơn nửa chặng đường của chiến dịch 21K hè 2022. Còn 5 tuần tu luyện nữa cho đến ngày thi tốt nghiệp: VnExpress Marathon Nha Trang 28/08. Những tuần sắp tới hứa hẹn sẽ lắm chông gai khi cự ly chạy mỗi tuần tăng cao …

Bài viết [2022 W29] [21K hè 2022] Tuần 6 – Chạy đều chân, chốt lịch nghỉ dưỡng ở Bali bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *