[2022 W26] [21K hè 2022] Chân êm chạy ổn, đăng ký 5150 Triathlon Phú Quốc, Wahoo siêu giảm giá

Tuần vừa qua là lần đầu tiên mình hoàn thành được đúng chỉ tiêu 5 buổi chạy của giáo án 21K hiện tại. Hai tuần trước mình đều bị đau gót chân vào cuối tuần và phải bỏ buổi chạy dài sáng chủ nhật, thay bằng bơi / đạp xe để dưỡng thương. Dưới đây …

Bài viết [2022 W26] [21K hè 2022] Chân êm chạy ổn, đăng ký 5150 Triathlon Phú Quốc, Wahoo siêu giảm giá bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *