[2022 W25] [21K hè 2022] Đau chân bể bài, tạm biệt KICKR Snap

Bài viết tổng kết tuần W25 ra lò trễ do mình ưu tiên thời gian chia sẻ kí sự tham gia VnExpres Marathon Quy Nhơn và khoe xe đạp mới của vợ. Nội dung chính hôm nay gồm các mục chính như sau 1. Gót chân lại đau, bể bài chạy dài Tuần thứ hai …

Bài viết [2022 W25] [21K hè 2022] Đau chân bể bài, tạm biệt KICKR Snap bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *