[2022 W17] [IM 70.3 2022] Tuần 19 – Giảm tải dưỡng thương, nâng cấp chiến mã

Chào mừng bạn đến với bài tổng kết Tuần 19 của chiến dịch chiến dịch IM 70.3 2022. IROMAN 70.3 Vietnam 2022 đang đến rất gần. Chỉ còn 6 ngày nữa là sẽ ra trận… Tuần vừa rồi mình bắt đầu bước vào giai đoạn Taper dưỡng sức. Các bài tập được giảm cường độ …

Bài viết [2022 W17] [IM 70.3 2022] Tuần 19 – Giảm tải dưỡng thương, nâng cấp chiến mã bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *