[2022 W13] [IM 70.3 2022] Tuần 15 – Nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, khai chân giày mới, brick cuối tuần

Trong khi chờ [Phần 2] của Kí sự Đà Lạt Ultra Trail 2022 lên sóng, mình tranh thủ chia sẻ nhanh tổng kết hoạt động tuần trước: W13 / 2022. Tuần vừa rồi có khá nhiều hoạt động diễn ra đột xuất ngoài dự kiến, hứng lên là quất! Các bạn xem bên dưới sẽ …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *