[2022 W10] [IM 70.3 2022] Tuần 12 – Một tuần làm F0

Âm tính rồi! Âm tính rồi bà con ơi! Sau 1 tuần kể từ khi lòi ra “2 vạch” – dương tính với COVID-19, kết quả xét nghiệm sáng nay của mình đã chuyển thành 1 vạch. Giờ lo tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể quay lại tập luyện được rồi. Nguyên …

Bài viết [2022 W10] [IM 70.3 2022] Tuần 12 – Một tuần làm F0 bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *