[2022] Tổng kết tuần W1-2: Chào năm mới, sắm đồ chơi xe đạp mới, đồng hồ mới

Từ năm 2017, các bài viết tổng kết tuần đã trở thành nội dung chính của blog khi mình tận dụng để chia sẻ nhật ký tập luyện của các chiến dịch: VJM 2017, VMM 2017, HIM 2017, VJM 2018, VMM 2018, Mùa chạy 2019, IRONMAN 70.3 2020… Qua đến năm 2021, khi không có bất kỳ chiến dịch tập …

Bài viết [2022] Tổng kết tuần W1-2: Chào năm mới, sắm đồ chơi xe đạp mới, đồng hồ mới bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *