[2021] Tuần 9 & 10 – Dalat Ultra Trail hoãn, quay lại guồng Tri

Sáng nay rãnh nên tranh thủ viết blog tổng kết tình hình tập luyện Tuần 9 – 10 của mình chia sẻ cùng mọi người. Dalat Ultra Trail hoãn! Vì tác động của COVID-19, Dalat Ultra Trail 2021 đã phải hoãn ngày thi đấu từ 26-28/03 qua 07-09/05. Sự thay đổi này đã khiến bao …

Bài viết [2021] Tuần 9 & 10 – Dalat Ultra Trail hoãn, quay lại guồng Tri bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *