[2021] Tổng kết W24 & 25 – Tận hưởng EURO 2021, chuẩn bị đi xét nghiệm COVID-19

Mình đang thuộc diện F2 liên quan đến ca F0 là nhân viên của siêu thị, vì đã ghé MM vào chiều ngày 24/06. Đó là thông báo từ nhân viên y tế phường, sau khi mình ra đây khai báo vào sáng nay theo thông báo từ HCDC tìm người đến siêu thị Mega …

Bài viết [2021] Tổng kết W24 & 25 – Tận hưởng EURO 2021, chuẩn bị đi xét nghiệm COVID-19 bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *