[2021] Tổng kết tuần W50-51-52: Tập luyện thư giãn, đi chơi Phú Quốc

Loay hoay chưa gì đã đến ngày cuối cùng của năm 2021, aka ngày cuối cùng của năm Covid thứ hai. Mấy tuần nay mình lười biếng nên bài viết bị nợ tùm lum. Đúng ra giờ này mình phải đang ngồi viết bài tổng kết năm, nhưng giờ phải lo hoàn thành cho xong …

Bài viết [2021] Tổng kết tuần W50-51-52: Tập luyện thư giãn, đi chơi Phú Quốc bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *