[2021] Tổng kết tuần W42-43: Làm quen với bình thường mới

Sau khi hoàn thành giáo án TT-Tune Up lần hai, mình đang tự thưởng cho bản thân khoảng thời gian thư giãn. Các bài tập được duy trì ở cường độ trung bình – nhẹ chủ yếu nhằm mục đích thư giãn, giúp cơ bắp hồi phục sau nhiều tuần liên tục phải chịu dựng …

Bài viết [2021] Tổng kết tuần W42-43: Làm quen với bình thường mới bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *