[2021] Tổng kết tuần W37-38: Và con tim đã vui trở lại!

Lại thêm 2 tuần nữa trôi qua. Lại thêm 1 bài tổng kết tuần được viết vội giữa mùa giãn cách xã hội tại Sài Gòn. Các cửa hàng ăn uống dần được mở nhiều hơn. Số lượng shipper giao hàng tăng đáng kể. Cuộc sống trong 2 tuần vừa qua trở nên dễ thở …

Bài viết [2021] Tổng kết tuần W37-38: Và con tim đã vui trở lại! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *